ไพล มีดีอย่างไรมาดูกัน

ไพล มีดีอย่างไรมาดูกัน

ไพลเป็นไม้ล้มลุก  มีเหง้าอยู่ใต้ดิน เปลือกมีสีน้ำตาลแกมเหลือง เนื้อด้านในมีสีเหลืองถึงสีเหลืองแกมเขียว มีกลิ่นเฉพาะ ในทางสมุนไพรคนไทยเมื่อก่อนนิยมนำมารักษาอาการเคล็ดขัดยอก ฟกช้ำบวม ข้อเท้าแพลง

ไพลมีความสูง ประมาณ 0.7-1.5 เมตร มีเหง้าอยู่ใต้ดิน เปลือกมีสีน้ำตาลแกมเหลือง เนื้อด้านในมีสีเหลืองถึงสีเหลืองแกมเขียว แทงหน่อหรือลำต้นเทียมขึ้นเป็นกอ เหง้าไพลสดฉ่ำน้ำ รสฝาด เอียด ร้อนซ่า มีกลิ่นเฉพาะ เหง้าไพลแก่สดและแห้งจะมีรสเผ็ดเล็กน้อย ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ด แง่ง หรือเหง้า มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเอเชียแถบประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ในทางสมุนไพรคนไทยเมื่อก่อนนิยมนำมารักษาอาการเคล็ดขัดยอก ฟกช้ำบวม ข้อเท้าแพลง ด้วยการใช้หัวไพลนำมาฝนแล้วทาบริเวณที่มีอาการฟกช้ำบวมหรือเคล็ดขัดยอกเป็นต้น.

ข่าวต้นฉบับ : https://www.dailynews.co.th

ติดตามเราสินค้าเกษตรแนะนำ