เปลี่ยนแนวคิดปลูก 'กข43' ปลูกอย่างไรให้รู้ทันตลาด

เปลี่ยนแนวคิดปลูก 'กข43' ปลูกอย่างไรให้รู้ทันตลาด

“เกษตรกรในพื้นที่เดิมบางนางบวชจะปลูกข้าวปทุมธานี ทำกันแบบต่างคนต่างทำ ขายข้าวแล้วค่อยมาคุยว่าได้ผลผลิตแค่ไหน ได้ราคาเท่าไร ได้ราคาไม่แน่นอน ถูกบ้างแพงบ้าง แล้วแต่คนรับซื้อจะกำหนด”

นายถาวร คำแผง ชาวนา ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี บอกว่า หลังรัฐมีนโยบายให้ชาวบ้านรวมกลุ่มทำแปลงใหญ่ ปลูกข้าวให้ตรง กับความต้องการตลาด ปี 2559 เราจึงเข้าโครงการประชารัฐ ทำให้แก้ปัญหาพ่อค้าคนกลาง ลดต้นทุนไปได้บ้าง

แต่ก็ยังปลูกข้าวโดยไม่รู้ว่า...สิ้นฤดูจะขายข้าวได้ราคาเท่าไร

ยิ่งมาเจอภาวะข้าวราคาถูกต่อเนื่องมาหลายปี หากยังทำนาแบบเดิม ใช้พันธุ์ข้าวไม่มีคุณภาพ ไม่ศึกษาความ ต้องการตลาด ไม่มีการจดบันทึก ก็เหมือนเป็นลูกจ้างพ่อค้ารับซื้อข้าว สิ้นปีมีแต่หนี้สิน

“ยิ่งยุคนี้มีการนำคุณภาพมาเป็นจุดแข่งขัน ถึงเราจะเป็นเกษตรกรรุ่นเก่า แต่มีความชำนาญ ความสามารถไม่เป็นรองใคร ต้องกล้าปรับเปลี่ยน เปิดใจเรียนรู้ หาวิธีลดต้นทุน ช่วงที่กรมการข้าวเปิดตัว กข 43 เห็นเป็นข้าวที่อายุการปลูกสั้น น้ำตาลน้อย จึงทดลองปลูกในพื้นที่ 2 ไร่ ศึกษาทำความรู้จัก แม้เราจะสนใจปลูกข้าวพันธุ์นี้ แต่ช่วงแรกเมล็ดพันธุ์มีน้อย ราคาแพง และยังติดเรื่องการตลาดซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ไม่ถนัด กระทั่งมีโครงการแปลงนาประชารัฐ ส่งเสริมให้ปลูกข้าว กข 43 มี บริษัท ข้าว ซี.พี. ตราฉัตร ให้การสนับสนุน จึงสมัครเข้าร่วมโครงการ เพราะรู้ราคารับซื้อก่อนปลูกทำให้มีความหวัง ดีกว่าปลูกไปแล้ว แต่ไม่รู้ขายได้ราคาเท่าไร”

ถาวร บอกว่า เมื่อคิดคำนวณตั้งแต่ระยะเวลาปลูกถึงเก็บ เกี่ยวอยู่ในช่วงปลายฝน หากเป็นข้าวสายพันธุ์อื่น ถึงเวลาขาย ปัญหาที่เจอมาตลอด ถูกกดราคา เพราะกำหนดความชื้นไว้ต่ำแค่ 14%

แต่โครงการนี้รับซื้อที่ความชื้นไม่เกิน 15% ปัญหาที่เคยเจอมาไม่มีแน่ๆ...จึงตัดสินใจแบ่งพื้นที่ 45 ไร่ ปลูกข้าวหอมปทุมฯ 10 ไร่ อีก 35 ไร่ ปลูก กข 43 พื้นที่ทั้ง 2 แห่ง อยู่ห่างกันจึงไม่มีปัญหาข้าวปน

หลังทีมงานสำรวจและผ่านเกณฑ์คัดเลือก...ข้าว กข 43 ที่ผลิตออกมา ขายได้ราคาตามที่ ซี.พี. ตราฉัตร ประกันราคา ความชื้นไม่เกิน 15% ตันละ 12,000 บาท

ปลูก กข 43 พื้นที่ 1 ไร่ ลงทุน 2,200 บาท ระยะเวลา 95 วัน ได้ผลผลิต 480-500 กก.ต่อไร่...ต่างจากปลูกข้าวหอมปทุมฯ ใช้ต้นทุนไร่ละ 3,800 บาท ระยะเวลาปลูกนาน 110-120 วัน แถมเกี่ยวแล้วยังไม่รู้ว่า เถ้าแก่โรงสีจะให้ราคาเท่าไร.

ข่าวต้นฉบับ https://www.thairath.co.th/content/1393145

ติดตามเราสินค้าเกษตรแนะนำ