วิธีการบังคับให้ว่านสี่ทิศออกดอก

วิธีการบังคับให้ว่านสี่ทิศออกดอก

ว่านสี่ทิศเป็นไม้หัวที่มีดอกบานเป็นช่อใหญ่สวยงาม นิยมปลูกในร่มและกลางแจ้ง ว่านสี่ทิศจะออกดอกช่วงเปลี่ยนฤดู จากฤดูหนาวไปสู่ฤดูร้อน ชาวตะวันตกจึงมักให้ว่านสี่ทิศ Amaryllis เป็นของขวัญช่วงคริสมาส แต่เนื่องจากว่านสี่ทิศมีถิ่นกำเนิดจากประเทศในเขตร้อน การออกดอกในช่วงเปลี่ยนฤดูนี้จึงสัมพันธ์กับอุณหภูมิและความชื้น ซึ่งถ้าเราสามารถเลียนแบบสภาพแวดล้อมให้กับว่านสี่ทิศแล้ว เราก็สามารถทำให้ว่านสี่ทิศออกดอกหลายครั้งต่อปีได้ การทำให้ว่านสี่ทิศออกดอกในช่วงเวลาใดของปีก็ได้ จะมีหลักการที่สำคัญคือ ต้องงดให้น้ำ 4 หรือ 8 สัปดาห์ เพื่อให้ว่านสี่ทิศเริ่มพักหัวพร้อมสร้างดอก เมื่องดให้น้ำแล้วจึงนำขึ้นมาผึ่งให้แห้งและ นำมาแช่ในตู้เย็นอุณหภูมิต่ำ เป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์ เพื่อให้เกิดก้านดอกภายในหัวว่าน เมื่อว่านสี่ทิศผ่านกระบวนการนี้แล้วก็จะสามารถนำไปปลูกเพื่อให้ออกดอกได้ทันที รายละเอียดของวิธีการดังกล่าวมีดังนี้


วิธีการบังคับให้ว่านสี่ทิศออกดอกโดยการปรับอุณหภูมิ การจำลองสภาพอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมสำหรับว่านสี่ทิศ จะช่วยให้ว่านสี่ทิศจะสร้างตาดอกได้ โดยนำหัวว่านสี่ทิศขนาดเส้นรอบวง 20 ซม.ขึ้นไปที่งดให้น้ำอย่างน้อย 4 อาทิตย์แล้ว นำมาตัดใบออกแล้วให้เหลือ 2-3 ซม. และตัดรากให้สั้นเหลือ 5-8 ซม. ล้างทำความสะอาด ผึ่งให้แห้ง 2 สัปดาห์ แล้วนำมาแช่ในตู้เย็นในอุณหภูมิประมาณ 10-15 องศาเซลเซียส แช่ไว้ 6-8 สัปดาห์ จากนั้นจึงนำออกมาปลูกในกระถางเพื่อให้ใบงอกออกมา แต่ไม่ควรฝังหัวว่านลึกเกินไป ควรฝังลงไปในดินประมาณ 2 ใน 3 ของขนาดหัวว่าน โดยให้ส่วนบนโผล่พ้นดินขึ้นมา และไม่ควรใช้กระถางที่ใหญ่เกินไป ขนาดที่เหมาะสมควรใหญ่ไม่เกิน 2 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวว่านสี่ทิศ

เมื่อปลูกหัวว่านสี่ทิศเสร็จแล้ว ให้รดน้ำให้ชุ่ม แล้วเว้นระยะไว้ 5-7 วัน เพื่อกระตุ้นให้รากเจริญเติบโต ในระยะนี้ถ้าหากนำกระถางไปตั้งไว้ในบริเวณที่มีแสงรำไร จะทำให้หน่อของว่านสี่ทิศงอกออกมายาวขึ้น และเมื่อว่านมีดอกแรกออกมา ให้นำกระถางไปตั้งไว้ในที่มีอากาศเย็นและมีแสงน้อยกว่าเดิม เพื่อให้ดอกว่านสี่ทิศบานอยู่ได้นานที่สุด (1)

ที่มา www.wanthai.com

ติดตามเราสินค้าเกษตรแนะนำ