วันนั้นใน ร.9 ตอน เสด็จทอดพระเนตรกิจการเกษตร จ.เชียงใหม่

วันนั้นใน ร.9 ตอน เสด็จทอดพระเนตรกิจการเกษตร จ.เชียงใหม่

ช่วงวันนั้นใน รัชกาลที่ 9 จะนำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันนี้เสนอตอนที่ 1 เสด็จทอดพระเนตรกิจการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2520 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปทอดพระเนตรงานทดลองไม้ผล ที่สวนสองแสน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ทรงนำ นายซี.วาย.เชา และคณะ ทอดพระเนตรแปลงปลูกพืชทดลองเมืองหนาว โดย นายซี.วาย.เชา ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายต้นไม้ผล ที่นำมาทดลองปลูกภายในสวนสองแสนแห่งนี้ด้วย

สวนสองแสน ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2512 เป็นสวนประวัติศาสตร์ของการเกษตรบนที่สูง เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 2 แสนบาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดังกล่าว ต่อมาถูกเรียกว่า สวนสองแสน เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีเกษตรขุนช่างเคี่ยน ทอดพระเนตรการเจาะกระบอกไม้ไผ่ สำหรับนำน้ำมาใช้ในโครงการชลประทานต่างระดับตามแนวพระราชดำริ ที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้ราษฎรเป็นอย่างมาก

ต่อมา เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการฝึกล่อไถไร่ ซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย พร้อมส่งผู้เชี่ยวชาญมาฝึกสอนด้วยเห็นว่า การใช้ล่อเป็นตัวลากไถ เหมาะกับสภาพพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย และล่อ ยังเป็นสัตว์ที่มีความอดทนต่อสภาพป่าเขาได้เป็นอย่างดี นับเป็นวิธีแปลกใหม่และคาดว่าจะได้ผลดี เป็นประโยชน์กับเกษตรกรบนพื้นที่สูง

ต้นฉบับ http://news.ch7.com

ติดตามเราสินค้าเกษตรแนะนำ