ปั้นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ 8 แห่ง

ปั้นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ 8 แห่ง

“อภิรดี” ดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวชูสินค้าท้องถิ่น

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ ได้สำรวจและติดตามการทำเกษตรอินทรีย์ของหมู่บ้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้เป็นหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ (Organic Village) ซึ่งในปี 60 มีเป้าหมายผลักดันให้มีหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ให้ได้ 8 แห่ง เพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร

สำหรับหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ทั้ง 8 แห่ง ได้แก่ 1.หมู่บ้านริมสีม่วง ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ สินค้าเด่น คือ มันหวานญี่ปุ่น 2.หมู่บ้านโสกขุมปูน ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สินค้าเด่น คือ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 3.หมู่บ้านทัพไทย ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สินค้าเด่น คือ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 4.หมู่บ้านห้วยพูล จังหวัดนครปฐม สินค้าเด่น คือ ผักสวนครัว 5.หมู่บ้านหนองสะโน ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม สินค้าเด่น คือ ข้าวกล้องหอมมะลิ 6.หมู่บ้านหนองหอย ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สินค้าเด่น คือ กล้วยหอมทอง 7.หมู่บ้านท่าเดื่อน้อย จังหวัดลพบุรี สินค้าเด่น คือ งาดำ ถั่วดาวอินคา และ 8.หมู่บ้านบางเพนียด จังหวัดฉะเชิงเทรา สินค้าเด่น คือ พืชสมุนไพร เช่น ขมิ้นชัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในการพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ตั้งเงื่อนไขว่า แต่ละหมู่บ้านจะต้องมีเกษตรกรไม่ต่ำกว่า 50% ของครัวเรือนทั้งหมด โดยกระทรวงฯจะดูแลตั้งแต่การผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า การสร้างมาตรฐานสินค้า เพื่อให้ตลาดเชื่อถือ และจะเพิ่มช่องทางการตลาด ทั้งการเชื่อมผลผลิตไปจำหน่ายในช่องทางที่มีอยู่ ทั้งใน Farm Outlet ห้างสรรพสินค้า และผลักดันส่งออกไปต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะผลักดันให้หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยดึงจุดขายของแต่ละแห่งขึ้นมาโปรโมต เพื่อให้คนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเยี่ยมชมและเรียนรู้กระบวนการการเพาะปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ทั้งรายได้จากนักท่องเที่ยว และรายได้จากการขายสินค้าที่จะเพิ่มมากขึ้น.

ข่าวต้นฉบับ https://www.thairath.co.th/content/1066094

ติดตามเราสินค้าเกษตรแนะนำ