ทิ้งชีวิตมนุษย์เงินเดือน หันมาปลูกชะอม 4 ไร่ รายได้ 1,500-2,000 ต่อวัน

ทิ้งชีวิตมนุษย์เงินเดือน หันมาปลูกชะอม 4 ไร่ รายได้ 1,500-2,000 ต่อวัน

ชะอมผักพื้นบ้านที่คุ้นเคยกันดีเพราะสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายทำให้กลายเป็นพืชยอดนิยมที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกไม่น้อยไปกว่าพืชผักชนิดอื่นๆ

ชะอมเป็นไม้ยืนต้นที่สามารถปลูกได้ในทุกภาคของประเทศและมีชื่อเรียกต่างกันไปโดยใบอ่อนหรือส่วนยอดของใบสามารถนำมารับประทานได้แตกยอดทั้งปี นิยมปลูกเป็นรั้วบ้านเนื่องจากมีหนามแหลมคมแต่ปัจจุบันมีเกษตรหันมาปลูกชะอมจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมอย่างแปลงที่เห็นนี้เป็นของคุณเพ็ญรุจิรัตน์ที่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี


คุณเพ็ญเล่าให้ฟังว่าหลังจากตัดสินใจลาออกจากงานประจำก็หันกลับมาสู่อาชีพเกษตรกรรมเพราะเป็นอาชีพที่คุ้นเคยดีอีกทั้งทางบ้านมีที่นาเป็นของตัวเองแต่การทำนาข้าวพื้นที่ไม่มากพอผลได้ไม่คุ้มต้นทุนจึงหันมาปลูกพืชที่ใช้พื้นที่และลงทุนน้อยแต่ได้ผลผลิตดีอย่างชะอม โดยเนรมิตพื้นที่นาจำนวน4ไร่กลายเป็นสวนชะอมที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวมานานกว่า 5 ปี

สำหรับขั้นตอนการปลูก คุณเพ็ญบอกว่าจะไถพรวนและยกเป็นร่องโดยรอบแปลงจะมีร่องระบายน้ำรอบๆป้องกันน้ำในช่วงฤดูฝนจากนั้นโรยปุ๋ยคอกและไถกลบอีกรอบรดน้ำให้ชุ่มก่อนนำกิ่งตอนขนาดสูง 40เซนติเมตรลงหลุมปลูกโดยวางกิ่งให้เอียง45องศาระยะห่างระหว่างต้นและแถว 60 เซนติเมตรกลบดินและรดน้ำให้ชุ่มบำรุงด้วยปุ๋ยเคมีทุก7วันฉีดฮอร์โมนเร่งยอดทุก 15 วัน และโรยมูลวัวปรับสภาพดินทุก1เดือนประมาณ 70-80 วันก็เก็บยอดขายได้แล้ว

หลังจากเก็บยอดจำหน่ายไปแล้ว คุณเพ็ญบอกว่าเมื่อต้นชะอมเริ่มโทรมหรืออายุมากจะทำสาวโดยจะตัดแต่งใบแก่และตอนกิ่งที่จะตัดทิ้งทำเป็นต้นพันธุ์และจำหน่ายแทน ซึ่งในช่วงนี้จะให้น้ำวันเว้นวันและฉีดฮอร์โมนทางใบสัปดาห์ละ1ครั้งใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 27-0-0 เสริมเดือนละ1ครั้งโดยจะโรยรอบๆโคนต้นเท่านี้ใบก็งอกงามขึ้นมาพร้อมกับยอดอ่อนทันตาเห็นแล้ว

สำหรับการเก็บชะอมจำหน่ายคุณเพ็ญบอกว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ต้องใช้กาบของต้นกล้วยห่อก้านและมัดด้วยเส้นตอกโดยในแต่ละวันจะเก็บจำหน่ายได้ราว 150-200 กำต่อวันราคาเฉลี่ยทั้งปีกำละ10-20บาท ทำรายได้ 1,500-2,000 บาทต่อวันเลยทีเดียว

ข่าวต้นฉบับ http://www.topicza.com

ติดตามเราสินค้าเกษตรแนะนำ