ตลาดนัดเกษตรสุขใจในวิถีเกษตร อบรมวิชาของแผ่นดินฟรี 3-4 มีนานี้

ตลาดนัดเกษตรสุขใจในวิถีเกษตร อบรมวิชาของแผ่นดินฟรี 3-4 มีนานี้

เมื่อเร็วๆ นี้ นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า ความสุขในวิถีเกษตร เป็นความสุขที่สามารถสร้างได้จากการลงมือทำจริง โดยเริ่มต้นจากการเลือกบริโภคอาหารที่ดี มีประโยชน์ และเป็นอาหารที่ปลอดภัย  เมื่อมีสุขภาพกายดีร่างกายก็พร้อมที่จะสร้างสุขภาพใจที่ดีเช่นกัน ซึ่งการสร้างสุขภาพใจที่ดีเริ่มจากการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถต่อยอดองค์ความรู้การทำเกษตรแบบพึ่งตนเองได้ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขที่ยั่งยืน

ที่ผ่านมาสำนักพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการต่าง ๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สนใจมากมาย เช่น อบรมวิชาชีพแก่ผู้สนใจ จัดฐานนิทรรศการนวัตกรรมเกษตร ความบันเทิงและความสนุกในแบบวิถีเกษตรไทย ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชิวิตประจำวันได้ สำหรับในส่วนของเด็กและเยาวชนก็ได้จัดกิจกรรมตามความสนใจ ทั้งสนุก ทั้งตื่นเต้น และประทับใจ นอกจากนี้ยังสามารถร่วมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 หลักการทรงงาน โครงการในพระราชดำริฯ เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ 3 เรื่อง 3 สไตล์ ที่ พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ในราคาพิเศษ

เมื่อเร็วๆ นี้ นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า ความสุขในวิถีเกษตร เป็นความสุขที่สามารถสร้างได้จากการลงมือทำจริง โดยเริ่มต้นจากการเลือกบริโภคอาหารที่ดี มีประโยชน์ และเป็นอาหารที่ปลอดภัย  เมื่อมีสุขภาพกายดีร่างกายก็พร้อมที่จะสร้างสุขภาพใจที่ดีเช่นกัน ซึ่งการสร้างสุขภาพใจที่ดีเริ่มจากการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถต่อยอดองค์ความรู้การทำเกษตรแบบพึ่งตนเองได้ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขที่ยั่งยืน

ข่าวต้นฉบับ https://www.dailynews.co.th


ติดตามเราสินค้าเกษตรแนะนำ