การปลูกมัลเบอร์รี่(หม่อนผลสด)

การปลูกมัลเบอร์รี่(หม่อนผลสด)

การปลูกต้นหม่อนผลสด
ระยะปลูกอาจปลูกเป็นแถวแต่ละต้นห่างกัน4เมตรเพื่อเผื่อรัศมีทรงพุ่มไว้อย่างน้อย2.00เมตรหรือจะปลูกในแปลงพื้นที่สี่เหลี่ยมด้วยระยะปลูก4.00×4.00เมตรก็ได้

การเตรียมหลุมปลูกขุดหลุมลึก50x50x50เซนติเมตรรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอัตรา10กิโลกรัมต่อหลุมใส่ปูนโดโลไมท์หรือปูนขาวประมาณ1กิโลกรัมต่อหลุมและปุ๋ยเคมีสูตร15-15-15อัตรา250กรัมต่อหลุมหรือจะให้แม่นยำต้องใส่ตามค่าการวิเคราะห์ดินคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วกลบหลุมด้วยหน้าดินให้พูนเล็กน้อย

วิธีการปลูกขุดดินบนหลุมที่เตรียมไว้ให้ลึกพอประมาณแล้วนำต้นหม่อนที่เตรียมไว้ด้วยวิธีการต่างๆลงปลูกกลบดินให้แน่น

การบังคับทรงต้นต้นหม่อนที่ปลูกจากกิ่งชำชนิดล้างรากหรือชนิดชำถุงหรือปลูกด้วยท่อนพันธุ์จากกิ่งพันธุ์โดยตรงเมื่อต้นหม่อนเจริญเติบโตได้ประมาณ6-12เดือนจะต้องบังคับทรงพุ่มโดยตัดแต่งกิ่งให้เหลือเพียงกิ่งเดียวไว้เป็นต้นตอมีความสูงประมาณ80-100เซนติเมตรจากพื้นดินปล่อยให้หม่อนแตกกิ่งใหม่หลายๆกิ่งเก็บกิ่งที่สมบูรณ์ไว้กิ่งที่ไม่สมบูรณ์ให้ตัดทิ้งเพื่อให้ด้านล่างโปร่งง่ายต่อการปฏิบัติดูแลรักษาด้านเขตกรรมต่างๆเช่นการกำจัดวัชพืชการใส่ปุ๋ยการพรวนดินการตัดแต่งกิ่งแขนงและการเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นต้นอนึ่งสำหรับหม่อนที่ปลูกในปีแรกๆลำต้นและระบบรากยังเจริญเติบโตไม่มากอาจจะหักล้มได้ง่ายดังนั้นจะต้องทำการยึดลำต้นไว้ด้วยไม้หรือไม้ไผ่ให้แน่นหนา

การใส่ปุ๋ยในปีที่2ให้ใส่ปูนขาวหรือปูนโดโลไมท์ตามการวิเคราะห์ความต้องการปูนขาวของดินเพิ่มใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในอัตรา10กิโลกรัมต่อต้นร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร15-15-15อัตรา250กรัมต่อต้น

การให้น้ำจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้น้ำหม่อนในระยะที่หม่อนติดผลแล้ว(โดยปกติจะมีฝนหลงฤดูหรือฝนชะช่อมะม่วงผ่านเข้ามาจะทำให้ต้นหม่อนแตกตาติดดอกถ้าไม่มีฝนหลงฤดูหลังโน้มกิ่งรูดใบต้องให้น้ำกระตุ้นการแตกตาแทนน้ำฝน)หากขาดน้ำจะทำให้ผลหม่อนฝ่อก่อนที่จะสุกหรือทำให้ผลหม่อนมีขนาดเล็ก

การตัดแต่งกิ่งและการดูแลรักษาทรงพุ่มตัดเฉพาะกิ่งแขนงที่ไม่สมบูรณ์และเป็นโรคทิ้งเพื่อลดการสะสมโรคและแมลการบังคับให้หม่อนติดผลนอกฤดูกาลใช้วิธีการบังคับต้นหม่อนเพื่อให้ได้ผลผลิตผลหม่อนในระยะเวลาที่ต้องการมีวิธีการดังนี้

1)ทำการโน้มกิ่งหม่อนที่ปลูกแบบทรงพุ่มโดยการโน้มกิ่งให้ปลายยอดขนานกับพื้นหรือโน้มลงพื้นดินรูดใบหม่อนออกให้หมดพร้อมทั้งตัดยอดส่วนที่เป็นกิ่งสีเขียวออกยาวประมาณ30เซนติเมตรใช้เชือกผูกโยงติดไว้กับหลักไม้ไผ่ซึ่งปักไว้บนพื้นดินสำหรับยึดเชือกไว้

2)หลังการโน้มกิ่ง8-12วันดอกหม่อนจะแตกออกพร้อมใบจากนั้นจะมีการพัฒนาการของผลหม่อนโดยผลจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีขาวสีชมพูสีแดงและสีม่วงดำตามลำดับโดยใช้เวลาประมาณ45-60วันผลจะเริ่มแก่และสุกสามารถเก็บไปรับประทานสดหรือนำไปแปรรูปได้มีระยะเวลาในการเก็บผลประมาณ30วันต่อต้นเพราะผลหม่อนจะทยอยสุกเนื่องจากออกดอกไม่พร้อมกัน

เมื่อต้นหม่อนมีอายุตั้งแต่2ปีเป็นต้นไปจะให้ผลผลิตผลหม่อนประมาณ1.5-35กิโลกรัม(ประมาณ750-1,850ผลต่อครั้งต่อต้น)เพียงพอต่อการบริโภคผลสดทั้งครอบครัวทุกวันตลอดปีซึ่งร่างกายต้องการวันละ10-30ผลเท่านั้นอีกทั้งยังมีผลหม่อนสดไว้แปรรูปเป็นอาหารและเครื่องดื่มได้อีกหลายชนิดเช่นน้ำหม่อนแยมหม่อนเชอเบทหม่อนฯลฯไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับผู้รักสุขภาพทุกท่านที่จะปลูกหม่อนไว้รับประทานเองหากสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อมาได้ที่กรมหม่อนไหมจตุจักรกรุงเทพฯโทรศัพท์ 089-4476600 ในหรือนอกเวลาราชการก็ยินดีครับ

ข่าวต้นฉบับ http://khaisod.com

ติดตามเราสินค้าเกษตรแนะนำ