การบำรุงดินให้สมบูรณ์

การบำรุงดินให้สมบูรณ์

โดยทั่วไปเกษตรกรไทยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการบำรุงดินเป็นหัวใจหลักในการปลูกพืชให้เติบโตอย่างมีคุณค่าทั้งพืชที่ใช้รับประทานหรือพืชยืนต้นใช้สอยอื่นๆเพราะพืชต้องการอาหารและอาหารก็อยู่ในดินการใส่ปุ๋ยเคมีนั้นเป็นการให้อาหารพืชก็จริงแต่ไม่ได้เป็นการบำรุงดินหนำซ้ำจะเป็นวิธีการทำลาย

ดินให้ตายอย่างช้างๆอีกด้วยเพราะเท่าที่สังเกตุดูอาการดินแล้วการใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันนานๆจะทำให้ดินแห้งกรังเค็มเปรี้ยวซึ่งจะมากน้อยขึ้นอยู่กับธาตุและสารเคมีที่มีการผสมลงในปุ๋ยเม็ดนั่นเอง

ตั้งแต่สมัยเรียนประถมครูมักนิยมบอกกันว่าการปลูกพืชหมุนเวียนพืชตระกูลถั่วมักจะเป็นการทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ข้อความที่ถูกสอนมาสามารถนำมาใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องคิดให้ปวดหัวแต่อย่างใดสังเกตุว่าร้านขายต้นไม้ดอกไม้ประดับมักนิยมนำใบก้ามปูมาทำปุ๋ยควบกับแกลบหรือเปลือกมะพร้าวสับละเอียดพืชตระกูลถั่วที่ใช้ใบแห่งมาทำปุ๋ยบำรุงดินได้ดี

ถ้าพูดถึงพืชตระกูลถั่วแล้วประเทศไทยเรามีถั่วหลายร้อยชนิดเริ่มตั้งแต่พืชตระกูลถั่วที่ใหญ่ที่สุดเช่นมะแต้มะค่ามะขามเทศจามจุรีจนถึงพืชตระกูลถั่วที่เล็กที่สุดเช่นถั่วมะแฮะถั่วเขียวถั่วพร้าถั่วขอพืชตระกูลถั่วเหล่านี้มีประโยชน์ต่อดินเป็นอย่างมากถ้าหากเรารู้และสามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยบำรุงดินแล้วปุ๋ยเคมีก็จะไม่มีประโยชน์ต่อเราเลยวิธีการบำรุงดินแบบทั่วไปใช้ปุ๋ยคอกการใช้มูลสัตว์ต่างๆซึ่ง

มูลสัตว์มักจะสูญเสียธาตุอาหารไปได้ง่ายจึงควรใช้เศษซากพืชเช่นฟางแกลบฯรองพื้นคอกสัตว์เพื่อดูดซับธาตุอาหารจากมูลสัตว์ไว้ด้วยใช้ปุ๋ยหมักการนำเอาเศษซากพืชที่เหลือจากการเพาะปลูกเช่น ฟางข้าวซังข้าวโพดต้นถั่วต่างๆผักตบชวาและของเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมตลอดจนขยะมูลฝอยมาหมักจนเน่าเปื่อยแล้วนำไปใช้ในไร่นาหรือสวนใช้ปุ๋ยพืชสดการไถกลบส่วนต่างๆของพืชที่ยังสดอยู่ลงในดินเพื่อให้เน่าเปื่อยเป็นปุ๋ยส่วนใหญ่จะใช้พืชตระกูลถั่วเพราะให้ธาตุไนโตรเจนสูงและย่อยสลายง่ายโดยเฉพาะในระยะออกดอกอาจปลูกแล้วไถกลบในช่วงที่ออกดอกหรือปลูกแล้วตัดส่วนเหนือดินไปไถกลบลงในดิน

พืชที่นิยมใช้เป็นปุ๋ยพืชสดได้แก่โสนอัฟริกันโสนอินเดียปอเทืองถั่วเขียวถั่วพร้าถั่วพุ่มถั่วมะแฮะกระถินยักษ์และแหนแดงเป็นต้นปลูกพืชคลุมดินนิยมใช้พืชตระกูลถั่วที่มีคุณสมบัติคลุมดินได้หนาแน่นเพื่อกันวัชพืชลดการชะล้างเก็บความชื้นไว้ในดินได้ดีและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินได้แก่ถั่วลายถั่วคุดซูถั่วคาโลโปโกเนียมใช้วัสดุคลุมดินนิยมใช้เศษพืชเป็นวัสดุคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นในดินป้องกันการอัดแน่นของดินเนื่องจากเม็ดฝน

ป้องกันวัชพืชขึ้นและเมื่อเศษพืชเหล่านี้สลายตัวก็จะกลายเป็นปุ๋ยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินใช้เศษเหลือของพืชหรือสัตว์หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วส่วนของต้นพืชเศษพืชที่เหลือเช่นต้นและเปลือกถั่วลิสงแกลบตอซังหรือวัสดุอื่นๆถ้าไม่มีการใช้ประโยชน์ควรไถกลบกลับคืนลงไปในดินส่วนเศษเหลือของสัตว์เช่นเลือดและเศษซากสัตว์จากโรงงานฆ่าสัตว์ก็สามารถใช้เป็นปุ๋ยเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุได้ปลูกพืชหมุนเวียนโดยปลูกพืชหลายชนิดหมุนเวียนในพื้นที่เดียวกัน

ควรมีพืชตระกูลถั่วซึ่งมีคุณสมบัติบำรุงดินร่วมอยู่ด้วยเพื่อให้การใช้ธาตุอาหารจากดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดการระบาดของศัตรูพืชตลอดจนช่วยให้ชั้นดินมีเวลาพักตัวในกรณีพืชที่ปลูกมีระบบรากลึกแตกต่างกันการปรับปรุงบำรุงดินควรใช้หลายๆวิธีดังกล่าวข้างต้นร่วมกันเพราะการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ต่างๆหากใช้เพียงชนิดเดียวทำให้ต้องใช้ปริมาณที่มากจึงควรพิจารณาปริมาณการใช้ตามกำลังความสามารถที่มีแต่ถ้าใช้การปรับปรุงบำรุงดินหลายวิธีร่วมกันปริมาณที่ใช้ในแต่ละชนิดก็ลดลงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้มากและควรมีการปฏิบัติบำรุงดินอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อรักษาระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินให้สูงอยู่เสมอเพื่อประโยชน์ต่อการผลิตพืชผลทางการเกษตรในระยะยาวต่อไป

ข่าวต้นฉบับ http://khaisod.com


ติดตามเราสินค้าเกษตรแนะนำ