ไร่ไผ่ทองคำ จำหน่ายพันธ์ไผ่และหน่อ ไผ่ทองสยาม

ไร่ไผ่ทองคำ จำหน่ายพันธ์ไผ่และหน่อ ไผ่ทองสยาม
100 บาท / ตัน
ไร่ไผ่ทองคำ จำหน่ายไผ่ทองสยาม ที่ตั้งอยู่ 211 ต.อ้อมกอ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี จำหน่ายต้นพันธุ์และหน่อไม้ในราคาปลีก-ส่ง ได้ผลผลิตดี และสามารถขยายพันธุ์ได้ 1 ปีสามารถเก็บผลผลิตจำหน่ายได้เลย ราคาหน่อได้ราคาดี ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน