เรดบัตตาเวีย

เรดบัตตาเวีย
100 บาท / กิโลกรัม
ผักจะถูกเก็บก็ต่อเมื่อลูกค้าสั่งเท่านั้น เราจะไม่เก็บไว้ในตู้เย็นเพราะความสด หวานของผักจะลดลงค่ะ