หน่อกล้วยน้ำว้า ปากช่อง 50 มะลิอ่อง คาเวนดิซ หอมทอง กล้วยไข่

หน่อกล้วยน้ำว้า ปากช่อง 50 มะลิอ่อง คาเวนดิซ หอมทอง กล้วยไข่
20 บาท / ตัน
เป็นหน่อจากต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นแรก