ส้มโอทับทิมสยาม สวนสินวันดี

ส้มโอทับทิมสยาม สวนสินวันดี
150 บาท / กิโลกรัม

****เปิดให้จองแล้ว***

ส้มโอทับทิมสยาม สวนสินวันดีจำหน่ายส้มโอคุณภาพ(GI) , กิ่งพันธฺุ์ ทั้งแบบกิ่งตอน และเสียบยอด ของแท้จาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช