สางสาดใต้เสียบยอด

สางสาดใต้เสียบยอด
100 บาท / ต้น

สางสาดใต้เสียบยอด
ปลูก 3 ปี ได้ผลผลิต

1-5 ต้น ราคา ต้นละ 100 บาท
6-10 ต้น ราคา ต้นละ 95 บาท
10 ต้น ขึ้นไป ราคาต้นละ 90 บาท

ส่งทั่วไทย
ราคาขนส่งทั่วไทย
1-3 ต้น =200 บาท
4-6 ต้น =250 บาท
7-10 ต้น=350 บาท
11-15 ต้น =400 บาท

โทร 0813282788, 0862847451
line ID: g3977003
ค้นหาจาก facebook พิมพ์คำว่า สีแพร


#สีแพร
#ลางสาด
#ลางสาดเสียบยอด

ติดต่อเจ้าของสินค้าเกษตร

ข่าวเกษตรแนะนำ