มูลไส้เดือนแท้100%

มูลไส้เดือนแท้100%
35 บาท / กิโลกรัม

จำหน่ายมูลไส้เดือนแท้100%

1. บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัมราคาถุงละ 35บาท (3ถุง100)

2. บรรจุกระสอบ กระสอบละ 20 กิโลกรัม ราคากระสอบละ 400 บาท