มะม่วงน่ำดอกไม้สีทอง

มะม่วงน่ำดอกไม้สีทอง
150 บาท / กิโลกรัม
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมะม่วงกิโลกรัมละ 150 บาทแบบกล่อง 500 บาท/กล่อง
1,000