มะนาวนิ้วมือหรือมะนาวคาเวียร์

มะนาวนิ้วมือหรือมะนาวคาเวียร์
290 บาท / ต้น
ขายกิ่งพันธุ์มะนาวนิ้วมือหรือมะนาวคาเวียร์ กิ่งพันธุ์ดีจากประเทศออสเตรเลีย ขยายพันธุ์โดยการเสียบยอดกับต้นตอส้มโอ กิ่งแข็งแรงแตกยอดดีแล้ว มีมากกว่า 20 สายพันธุ์ จัดส่งได้ทั่วประเทศ