มะนาวนอกฤดู

มะนาวนอกฤดู
65 บาท / กิโลกรัม
ขายมะนาวนอกฤดูขายส่งช่วงเดือน มีนาคม-มิถุนายนคละไซร้ ราคา50-65ต่อกิโลกรัมราคาแล้วแต่ช่วง