พลาสติกคลุมดิน ดำ-เงิน

พลาสติกคลุมดิน ดำ-เงิน
70 บาท / ชิ้น

พลาสติกคลุมดิน ดำ-เงิน ผลิตจากโพลิเมอร์ชนิดพิเศษผสม UV มี 2 ด้าน คือด้านสีดำ และ ด้านสีเงิน ซึี่งมีประโยชน์ ดังนี้

1.ทำให้วัชพืชหรือเมล็ดวัชพืช ไม่ได้รับแสงแดด จึงไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของวัชพืช
2..ช่วยรักษาความชื้นภายในดิน ช่วยให้ลดรอบการให้น้ำ ประหยัดน้ำและพืชได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอ
3.ทำให้รากพืชเจริญเติบโตสม่ำเสมอ ส่งผลให้ต้นพืชแข็งแรง
4.แสงแดดที่ตกกระทบบนพลาสติก เกิดการกระจาย ทำให้สภาพแวดล้อมบริเวณนั้นไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยของแมลง
5.ลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช และกำจัดแมลง
6.ป้องกันการอัดแน่นของหน้าดิน ซึ่งเกิดจากการตกกระทบของน้ำฝน