พริกแห้ง อินเดีย

พริกแห้ง อินเดีย
75 บาท /
พริกแห้ง อินเดียเด็ดก้าน เกรดเอ ราคา 75 บาท เกรด บี ราคา 70 บาทพริกรวมเกรดซี 55 บาท พริกด่างรวม 53 บาทพริกหัวเรือ เด็ดก้าน ราคา 93 บาทพริกจินดา เด็ดก้าน ราคา 95 บาท มีปริมาณมาก ส่งได้ตลอดทั้งปี สต๊อกด้วยโรงเย็น ขนาด 700 ตัน