ฝรั่งแป้นสีทอง

ฝรั่งแป้นสีทอง
30 บาท / กิโลกรัม
รายละเอียดสินค้า : เสถียรฟาร์ม เสถียรฟาร์ม จำหน่ายฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง พันธุ์กิมจู และสินค้าเกษตร ได้มาตรฐาน GAP
500
ติดต่อเจ้าของสินค้าเกษตร

ข่าวเกษตรแนะนำ