ผักกาดหอม(สลัด)

ผักกาดหอม(สลัด)
40 บาท / กิโลกรัม
ผักอินทรีย์ ท่านใดสนใจ ติดต่อได้นะคะ