ต้นกล้ากล้วยหอมทองพันธุ์คาเวนดิช

ต้นกล้ากล้วยหอมทองพันธุ์คาเวนดิช
35 บาท / ต้น

ต้นกล้ากล้วยหอมทองต้นใหญ่และสมบูรณ์พร้อมปลูก ราคาต้นละ 35 บาทค่ะ