ต้นกล้วยพันธุ์คาเวนดิช

ต้นกล้วยพันธุ์คาเวนดิช
35 บาท / ต้น

ต้นกล้วยพร้อมส่ง ราคาต้นละ 35บาท