ดินก้ามปูชีวพันธุ์

ดินก้ามปูชีวพันธุ์
17 บาท / กรัม

ใบก้ามปูหมัก ผสมกากกาแฟและซังเห็ดฟางเก่า ร่วนโปร่ง ธาตุอาหารสูงกว่าดินถุงอื่นๆ เราเน้นคุณภาพจนผ่านการคัดเลือกจากองค์กรต่างๆที่เลือกใช้เฉพาะดินคุณภาพสูง