ชาดาวอินคา (เปลือก)

ชาดาวอินคา (เปลือก)
100 บาท / ชิ้น

บ้านดาวอินคา ชาเปลือกดาวอินคา

ราคา 100 บาท พิเศษ 2 ซอง
ราคา  180  บาท  4  ซอง
ราคา  350  บาท 6  ซอง
ราคา  500  บาทตั้งแต่ซองที่ 7 ขี้นไปให้ราคาส่งซองละ  75  บาท (ไม่รวมค่าส่งคะ)

***หมายเหตุสั่ง 3 โหลขึ้นไปส่งฟรีคะ

100