ข้าวไรซ์เบอรี่

ข้าวไรซ์เบอรี่
95 บาท / กิโลกรัม
มงคลทิพย์ -ข้าวไรซ์เบอรี่ตรามงคลทิพย์ สูญญากาศ 95 ซีลธรรมดา 80 บาทข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวซ้อมมือหอมมะลิ ข้าวขัดหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิแดง ราคาซีลธรรมดา 45 บาท/กก.  
1,000