ข้าวแตนเมืองมีน รสดั้งเดิม

ข้าวแตนเมืองมีน รสดั้งเดิม
35 บาท / ห่อ

ณิชกร ข้าวแตนเมืองมีน ตราณิชกร ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ ระดับสี่ดาว ประเภทอาหาร ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (สินค้าไม่รวมค่าขนส่ง)

สนใจสั่งซื้อสอบถามราคาส่งเพิ่มเติมได้ค่ะ

2,000
ติดต่อเจ้าของสินค้าเกษตร

ข่าวเกษตรแนะนำ