ข้าวขาวหอมมะลิ

ข้าวขาวหอมมะลิ
45 บาท / กิโลกรัม
ศรีสุวรรณ ข้าวหอมมะลิ ราคา ก.ก. ละ 45 บาทข้าวกล้องหอมมะลิ ราคา ก.ก. ละ 60 บาทข้าวเหนียวดำ ราคา ก.ก. ละ 70บาทข้าวมะลิแดง ก.ก. ละ 60 บาทข้าวเหนียวแดง ก.ก. ละ 80 บาทข้าวไรซ์เบอรี่ ก.ก. ละ 80 บาท
700,000