ข้าวขาวดอกมะลิ 105

ข้าวขาวดอกมะลิ 105
150 บาท / กิโลกรัม

จำหน่าย ข้าวขาวดอกมะลิ 105 กิโลกรัมละ 150 บาท โดย นครชัยบุรินทร์

14,000