ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่

ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
80 บาท / กิโลกรัม

ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ พิกุลทอง

บรรจุขนาด  0.5  กิโลกรัม  (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

ปริมาณการสั่งราคาขายส่งราคาขายปลีก
1-50 แพค4545
51-100 แพค4045
101 แพคขึ้นไป3545

บรรจุขนาด   1    กิโลกรัม   (ไม่ร่วมค่าจัดส่ง)

ปริมาณการสั่งราคาขายส่งราคาขายปลีก
1-10 กิโลกรัม8080
11-50 กิโลกรัม7580
51-100 กิโลกรัม7080
101 กิโลกรัม ขึ้นไป6580

1,000