ข้าวกล้องสามสี

ข้าวกล้องสามสี
70 บาท / กิโลกรัม
นครคงทุ่งสัมฤทธิ์
100