ข่าตาแดงสวนแม่สาย

ข่าตาแดงสวนแม่สาย
25 บาท / กิโลกรัม

ข่าตาแดงอ่อนปลูกที่อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู สนใจติดต่อได้