ขายต้นกล้าสะตอดาน ต้นละ 55 บาท

ขายต้นกล้าสะตอดาน ต้นละ 55 บาท
55 บาท / ต้น

สะตอดาน ฝักใหญ่ ฝักตรง เมล็ดใหญ่ นิยมนำมาประกอบอาหาร เช่น กุ้งผัดสะตอเป็นต้น