กิ่งพันธุ์ส้มโอ

กิ่งพันธุ์ส้มโอ
40 บาท / ต้น

ขายกิ่งพันธุ์ส้มโอขาวน้ำผึ้ง พร้อมลงดิน
กิ่งตอนตุ้ม กิ่งละ 40 บาท
กิ่งตอนแบบใส่ถุงดำ ถุงละ 80 บาท

ติดต่อเจ้าของสินค้าเกษตร

ข่าวเกษตรแนะนำ