กาแฟดริพ ตราถ้ำสิงห์

กาแฟดริพ ตราถ้ำสิงห์
150 บาท / กล่อง
กาแฟถ้ำสิงห์ กาแฟดริพ ตราถ้ำสิงห์น้ำหนัก 60 กรัม ซองละ 10กรัมสินค้า OTOP 5 ดาว ปี 2559ขายส่ง (24 กล่อง) ราคาลังละ 2,880 บาท
3,000