กาแฟชนิดเกล็ด 150 กรัม ตราถ้ำสิงห์

กาแฟชนิดเกล็ด 150 กรัม ตราถ้ำสิงห์
160 บาท / ถุง

กาแฟถ้ำสิงห์ กาแฟชนิดเกล็ด 150 กรัม ตราถ้ำสิงห์น้ำหนัก 150 กรัม

ขายปลีก ราคาถุงละ 160  บาท

ขายส่ง (24 ถุง) ราคาลังละ  2,880  บาท 

1,000