กาแฟชนิดเกล็ด 120 กรัม ตราถ้ำสิงห์

กาแฟชนิดเกล็ด 120 กรัม ตราถ้ำสิงห์
140 บาท / ขวด

กาแฟถ้ำสิงห์ กาแฟชนิดเกล็ด 120 กรัม ตราถ้ำสิงห์น้ำหนัก 120 กรัม

ขายปลีก ราคาขวดละ 140 บาท

ขายส่ง ( 24 ขวด ) ราคาลังละ 2,400 บาท

1,000