กล้วยไข่เกรดพรีเมี่ยม

กล้วยไข่เกรดพรีเมี่ยม
100 บาท / กิโลกรัม
รายละเอียดสินค้า : สวนธรรมเธียรกุล
1,000