กล้วยไข่กำแพงเพชร

กล้วยไข่กำแพงเพชร
35 บาท / หวี
กล้วยไข่กำแพงเพชร ราคามีตั้งแต่หวีล่ะ 35 - 70 บาท
100