กล้วยหอมทองกรอบ

กล้วยหอมทองกรอบ
35 บาท / ห่อ
ญ.ญิ๋ง -กล้วยหอมทองกรอบ ตรา ญ.ญิ๋ง ราคา 35 บาท
1,000