แม่ปุ๋ยเกล็ดสูตร 0-52-34 โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต-จีน

แม่ปุ๋ยเกล็ดสูตร 0-52-34 โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต-จีน
1,470 บาท / 1

แม่ปุ๋ยเล็ดสูตร 0-52-34 โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต-จีน


สูตร 0-52-34 #โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต

- ส่งเสริมการทำงานของระบบราก 

- ช่วยสะสมอาหาร และสร้างเนื้อ

- เสริมการติดอก เร่งการออกดอก

- เร่งการเข้าสี เสริมรสชาติ

- แก้ปัญหาขาดธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม


----------------------------------------------

สอบถามเพิ่มเติมโทร

โทร. 091-5769281,02-7498597

Line ID : @dtwp

1,000
1
แผนที่