แม่ปุ๋ยเกล็ดสูตร 0-0-61(อิสราเอล)

แม่ปุ๋ยเกล็ดสูตร 0-0-61(อิสราเอล)
950 บาท / 1

แม่ปุ๋ยเกล็ดสูตร 0-0-61(อิสราเอล)

สูตร 0-0-61 #โพแทสเซียมคลอไรด์
- เพิ่มขนาดของรากและผล
- เพิ่มคุณภาพ เพิ่มรสหวาน เร่งการเข้าสี
- เพิ่มการสะสมแป้งและน้ำตาล
- สร้างเนื้อผลไม้ให้มีคุณภาพ

----------------------------------------------

สอบถามเพิ่มเติมโทร

โทร. 091-5769281,02-7498597

Line ID : @dtwp

1,000
1

NIM
แผนที่