เห็ดหูหนูดำจีน เกรด A

เห็ดหูหนูดำจีน เกรด A
485 บาท / กิโลกรัม

เห็ดหูหนูดำจีน เกรด A1 ลัง 16 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 485 บาท