เถาวัลย์เปรียง

เถาวัลย์เปรียง
120 บาท / กิโลกรัม

จำหน่ายเถาวัลย์เปรียงตากแห้ง