ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา

ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา
50 บาท / กิโลกรัม

ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา กิโลกรัมละ 80 บาท

ส้มโอพันธุ์ทองดี กิโลกรัมละ 50 บาท

100