มะขามป้อมแป้นสยามปลอดสาร 100%

มะขามป้อมแป้นสยามปลอดสาร 100%
50 บาท / กิโลกรัม

จำหน่ายมะขามป้อมพันธุ์แป้นสยาม กิโลกรัมละ 50 บาทหน้าสวน หรือส่งพัสดุกิโลละ 55 ไม่รวมค่าขนส่ง 


KERRY
แผนที่