ฟีโรโมนด้วงไฟหรือด้วงงวงมะพร้าว

ฟีโรโมนด้วงไฟหรือด้วงงวงมะพร้าว
250 บาท / ชิ้น

ยาล่อด้วงไฟหรือด้วงงวงมะพร้าวเพื่อคุมกำเนิด 1 ชิ้นต่อพื้นที่ 6 ไร่ ใช้ได้ 4 เดือน ติดต่อ 089-9694884

200
1

THPOST KERRY