ฟีโรโมนด้วงแรด

ฟีโรโมนด้วงแรด
350 บาท / ชิ้น

ยาล่อด้วงแรดเพื่อคุมกำเนิด 1 ชิ้นต่อพื้นที่ 6 ไร่ ใช้ได้ 4 เดือน ติดต่อ 089-9694884

500
1

THPOST KERRY