พริกแห้ง อินเดีย

พริกแห้ง อินเดีย
75 บาท /
พริกแห้ง อินเดียเด็ดก้าน เกรดเอ ราคา 75 บาท เกรด บี ราคา 70 บาทพริกรวมเกรดซี 55 บาท พริกด่างรวม 53 บาทพริกหัวเรือ เด็ดก้าน ราคา 93 บาทพริกจินดา เด็ดก้าน ราคา 95 บาท มีปริมาณมาก ส่งได้ตลอดทั้งปี สต๊อกด้วยโรงเย็น ขนาด 700 ตัน
ติดต่อเจ้าของสินค้าเกษตร

ข่าวเกษตรแนะนำ